wydrukowane przez https://wien.city-map.at/city/db/390101100006/wien/12-meidling/przedsiebiorstwa-przewozowe

przedsiębiorstwa przewozowe - 12. Meidling

przewoŸnicy w miejscowoœæi 12. Meidling

przedsiębiorstwa przewozowe - 12. Meidling Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

4 wpisy znaleziono - Pokazaæ na mapie

Eichenstraße 1
1120 Wien - 12. Meidling
Tel.: 01 997121201 9971212
Faks: 01 997121219
Eichenstraße 1a
1120 Wien - 12. Meidling
Tel.: 01 815607001 8156070
Faks: 01 815563250

Eichenstraße 1a
1120 Wien - 12. Meidling
Tel.: 01 7909001 79090
Faks: 01 7909149

Wiêcej firm z regionu Wien

Stromstraße 11
1200 Wien - 20. Brigittenau
Tel.: 01 33100001 331000
Faks: 01 3309595