wydrukowane przez https://wien.city-map.at/city/db/390101100006/wien/2-leopoldstadt/bootsservice

Serwis ³odzi - 2. Leopoldstadt

serwis jachtów w miejscowoœæi 2. Leopoldstadt

Serwis ³odzi - 2. Leopoldstadt Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

wpis znaleziono - Pokazaæ na mapie

Handelskai 426
1020 Wien - 2. Leopoldstadt
Tel.: 01 728983301 7289833
Faks: 01 7285305