wydrukowane przez https://wien.city-map.at/city/db/390101100006/wien/2-leopoldstadt/stiftungen

fundacje - 2. Leopoldstadt

Wpisy firm bran¿y fundacje w miejscowoœci 2. Leopoldstadt

fundacje - 2. Leopoldstadt Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

wpis znaleziono - Pokazaæ na mapie

Taborstraße 81
1020 Wien - 2. Leopoldstadt
Tel.: 01 21166001 211660
Faks: 01 21166108