Natiskano od http://wien.city-map.at/city/db/390101100014/wien/2-leopoldstadt/izletzladjo

Izleti z ladjo - 2. Leopoldstadt

Vnosi iz panoge Izleti z ladjo - 2. Leopoldstadt

Seznam Vam prikaže vse dosedaj registrirane vnose za panogo Izleti z ladjo iz regije 2. Leopoldstadt.

Vnos najdeno - Prikazati v mestni karti